Hudebníci

*

Spolupracujeme s nejlepšími hudebníky v daném oboru, členy České Filharmonie, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Pražské komorní filharmonie, a mnoha dalšími profesionálními komorními tělesy. Dlouholetá zkušenost se svatbami, společenskými akcemi, rauty a mezinárodními setkáními poskytují garanci kvality při pořádání Vaší svatby, případně dalších akcí. Naše nabídka zahrnuje vystoupení od sólových varhan přes malá komorní uskupení (např. kvartet nebo kvintet) až po orchestr. Záleží jen na Vašem přání. Konkrétní nabídku vytvoříme dle Vaší představy.

Varhanní hudba

Spolupracujeme s nejlepšími varhaníky v Praze, k našim koncertním varhaníkům patří např. Vladimír Jelínek nebo Daniela Kosinová-Valtová.

Komorní hudba

Za komorní soubory jmenujme alespoň Parnas Ensemble, který vystupuje nejčastěji jako smyčcový kvartet nebo kvintet, a z jehož nahrávek pochází převážná část hudebních ukázek. Parnas Ensemble se specializuje na hudbu ke společenským událostem a má velmi variabilní možnosti rozšíření i repertoáru.

Taneční hudba

V oblasti plesové taneční hudby je naším favoritem Salonní orchestr pražských symfoniků. Pravidelně účinkuje na plesových událostech v Praze i okolí již od roku 1985.

Orchestr

Mezi naše možnosti patří i klasické koncertní obsazení symfonického orchestru. Tato varianta sice nepatří mezi nejběžnější svatební přání, ale jsme připraveni i takové přání splnit!